Den fulde titel er: "Brev fra London skrevet 1820 af MENDEL LEVIN NATHANSON til hans Kone og Børn i København".

Artiklen er i 1962 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.