Den fulde titel er: "Ægteskabssvindel i det Attende Aarhundrede. Med personalhistoriske Oplysninger om de Implicerede".

Artiklen er i 1941 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet tidsskriftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 17-28.