Frants Eiler Nystrøm (1874-1948), der var født i København som søn af en skomager, måtte tidligt sørge for sig selv ved kontorarbejde. Hans store interesse for historie førte ham til forelæsninger på universitetet. Som 23-årig lykkedes det ham at tage en studentereksamen. Efterfølgende var han i flere perioder tilknyttet Rigsarkivet, og samtidig fik han udgivet adskillige bøger om personal- og lokalhistorie.

I forbindelse med Nystrøms 70-års dag udkom et lille skrift med gratulationer:

Kære Dr. Eiler Nystrøm. Fagfæller og Venner bringer Dem de hjærteligsie Lykønskninger paa Deres 70 Aars Dag og beder Dem modtage denne Medaille som et synligt Udtryk for vor Tak og Beundring for Deres trofaste og fremragende Arbejde som Forsker og Forfatter.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Slægtsforskernes Bibliotek har scannet skriftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.