Nicolai Engelhard Nannestad (1730-1782) var født i Norge og blev allerede som 14-årig student fra Trondhjem. Efter 3 år på Københans Universitet rejste han til Tyskland, hvor han fortsatte studierne på universiteterne i Halle og Rostock. En del af hans livsbane er indeholdt i den fulde bogtitel:

Liigprædiken over Salig Nicolai Nannestad, Doctor Theologiæ, Professor i det Ebræiske Sprog, og Lektor Theoligiæ, ved Odense Gymnasium, samt residerende Capellan ved St. Knuds Kirke i Odense, holden udi St. Knuds Kirke den 25de April 1782.

Lorents Pedersen Ancher (1746-1798) kom til verden i København og ses fra 1775 som stiftsprovst ved St. Knuds Kirke. Hans ligprædiken ved Nannestads jordefærd udkom som bog. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link