Frederik Sixtus Otto Alfred Petersen Nygaard (1845-1897) kom til verden i Holbæk som søn af borgmesteren og kom i dåben til at hedde Frederik Sixtus Otto Alfred Petersen. Efternavnet Nygaard fik han efter en senere stedfader. Han blev teologisk kandidat som 25-årig. Kort derefter ses han som lærer ved Ryslinge Højskole og senere som højskoleforstander i Jylland og sognepræst på Mors. Fra 1882 og til sin død var han præst ved valgmenigheden i Sønder Næraa. Fra 1883 var han tillige præst ved Odense Valgmenighed. Han er kendt som forfatter til et antal artikler og bøger, bl.a. nogle biografiske skildringer af danske kulturpersonligheder. 

Poul Thorvald Benedict Boisen (1845-1920) var født i Vesterborg sogn på Lolland som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev teologisk kandidat som 24-årig. Efter et udlandsophold blev han kapellan hos sin fader og senere i Maribo. Herefter var han sognepræst i Thorning, inden han fra 1886 og til sin død var valgmenighedspræst i Kerteminde. I 1897 skrev han om sin kollega "Minder om Valgmenighedspræst Frederik Nygård".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.