Peiter Lorenz Jensen Nørholm (1690-1770) var født på præstegården i Gødvad sogn ved Silkeborg. I 1725 blev han kaldet til præst for Taarup og Kvols menigheder nordvest for Viborg.

Jeppe Aakjær (1866-1930) kom til verden i Aakjær i Fly sogn ved Skive som søn af en gårdmand og kom i dåben til at hedde Jeppe Jensen. Han var forfatter af romaner, noveller digte og skuespil, men det blev også til en del lokal- og personalhistoriske bøger og artikler, bl.a. andet artiklen: "Præsten Peter Lorenz Nørholm til Taarup og Kvols", der 1899-1900 blev optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi".

Chr. Villads Christensen har i samme årbog skrevet en tilføjelse til J. Aakjær artikel. Jeg har scannet artikel og tillæg til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.