Artiklen indledes med:

Studier over D. G. Monrad som religiøs Personlighed. Kbh. 1944. 295 S. Skriftet blev forsvaret for den teologiske Doktorgrad 23. Marts 1944, ved hvilken Lejlighed ovenstaaende Afhandlings Forfatter var første officielle Opponent. — De Henvisninger i det følgende, som indføres blot med et p. og Sidetal, sigter alle til Hauges Disputats.

Artiklen er i 1945-47 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har jeg scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.