Jakob Peter Mynster (1775-1854) kom til verden i København som søn af en kammerråd og hospitalsinspektør. Allerede som 19-årig blev han teologisk kandidat. Efter nogle år som huslærer blev han kapellan ved Vor Frues Kirke i København. I 1826 blev han hofprædikant og 2 år senere kongelig konfessionarius, og fra 1834 og til sin død var han biskop over Sjællands stift. Mynster var en akriv skribent og deltog engageret i mange af tidens store debatter, bl.a. med Grundtvig.

Herman Heinrich Louis von Schwanenflügel-Kühné (1844-1921) var født i København som søn af en fuldmægtig. Efter studentereksamen fra Sorø tog han magisterkonferens i historie og virkede som lærer ved en række private og offentlige skoler. Senere modtog han forfatterunderstøttelse fra staten. Han udgav bl. a. en del biografier, og i 1891 blev han dr. phil. på sin afhandling om P. A. Heiberg.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.