Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "MORITZ G. MELCHIOR. 22 Juni 1816 - 19 September 1884" af Nicolaj Bøgh m.fl., 1885

Moritz Gersom Melchior (1816-1884) var født i København som søn af en grosserer. Som 24-årig blev han optaget i faderens virksomhed, som han 5 år senere overtog. Han var en aktiv foreningsmand, der i en kort periode var formand for mosaisk trossamfund. Han var også medlem af landstinget og flere kommissioner. Familiens hjem var samlingssted for mange kunstnere, bl.a. H. C. Andersen. 

Nicolai Seidelin Bøgh (1843-1905) kom til verden i Skamstrup sydvest for Holbæk som søn af sognepræsten. Han blev student som 23-årig og året efter cand. phil. I 1873 ledsagede han H. C. Andersen på dennes sidste udenlandsrejse. Han fik udgivet mange bøger og artikler, især med personalhistorisk indhold. I 1885 var han hovedforfatter til erindringsbogen om Melchior.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.