Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Smaating. Oplevelser og Taler fra et 50-aars Præsteliv" af ALF. MEINERT, 1905

Alfred Valdemar Meinert (1829-1910) kom til verden på Christianshavn som søn af en rådmand og grosserer. Som 18-årig dimitteredes han fra Borgerdydsskolen til universitetet, hvor han 7 år efter bestod den teologiske embedseksamen. Han var præst ved flere forskellige menigheder. I 1905 fik han udgivet sine erindringer, der indgår i RAO's bogsamling.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.