Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oratio in obitum nobilissimi viri Johannis Mulenii Georgii Fil. [HANS JØRGENSEN MULE], 1669

Hans Jørgensen Mule (1605-1669) kom til verden i Odense som søn af borgmester Jørgen Mule. Jeg citerer fra "Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede" af Svend Larsen 1965: 

Student fra Odense 1624, opholdt sig hos Holger Rosenkrantz den lærde og rejste med dennes søn Erik til universiteterne i Oxford, Cambridge og Leiden og vendte hjem 1634. Rejste 1636 til England, Frankrig og Nederlandene med to adelsmænd af slægten Lindenov; 1640 rejste han ud med Kaj Lykke som dennes hovmester i seks år og blev 1654 oeconomus [kvæstor] ved universitetet i København, 1660 assessor i kammerkollegiet og senere assessor i højesteret. Han var Danmarks første møntsamler og efterlod sig et bibliotek på 7000 bind.

Thomas Bartholin (1616-1680) var født i københavn som søn af teolog og læge Casar Barholin. Jeg citerer fra Wikipedia:

Thomas Bartholin var en dansk læge og anatom. Han er mest kendt for sin opdagelse af lymfekarsystemet hos mennesker. Denne opdagelse blev gjort omtrent samtidig med Olof Rudbeck den ældre, men Thomas Bartholin offentliggjorde opdagelsen først.

Ved Hans Mules død udgav Thomas Bartholin et mindeskrift med den fulde titel: "Oratio in obitum nobilissimi viri Johannis Mulenii Georgii Fil. Publice In Academia Hafniensi 16, Septm."  Frit oversat: "Tale ved den afdøde berømte Hans Mule, Jørgens søn. Offentliggjort i Københavns Akademi 16. sept.". 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet det latinske skrift til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.