Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CLAUDIUS MADSEN : Soldat og journalist" af Åge Petersen, 1963

Johan Christian Claudius Madsen (1825-1906) kom til verden i København som søn af en typograf. Han gik i faderens fodspor og kom i lære som typograf. Efter ansættelse ved flere dagblade etablerede han sig i 1857 som redaktør og udgiver af Lille Belts Tidende - Middelfart Avis. 

Aage Christian Petersen (1915-1974) var født i Middelfart som søn af en former. Han ses som typograf, redaktør og byrådsmedlem i Middelfart. Han har skrevet en del lokal- og personalhistiske bøger, bl.a. i 1963: Claudius Madsen : Soldat og journalist", som han indleder med:

Forord

 

Den gamle kaptajn og redaktørs store fotografi hang på Middelfart Avis’ redaktionskontor, da jeg i 1929 blev bydreng og siden typograflærling der. Han så bestemt ud, og det var som om det strenge blik fra fotografiet opfordrede til at få sit ærinde endt uden overflødig snak, og uden al for lang tids fordybelse i de avisstabler, der lå på skrivebordene. Vi så hinanden i øjnene mange gange. Siden læste jeg samtlige årgange af Claudius Madsens avis for at få kendskab til livet i 1800-tallets Middelfart. Men det var en skumringstime mange år efter, at jeg blev tilskyndet til at prøve at finde ud af, hvem han i grunden var. Det kom sådan, at et lille bundt breve faldt ud af en stor stak gamle papirer, som jeg var ved at gennemgå på Middelfart museum. Brevene var Claudius Madsens brevveksling med hjemmet under hans deltagelse i treårskrigen. Da jeg havde læst dem, havde jeg for første gang mødt mennesket bag fotografiet og avisen. Siden føjede mere sig til, og hvad jeg har udfundet, offentliggøres her. Forhåbentlig vil læseren give mig ret i, at Claudius Madsens livsskæbne var usædvanlig, thi han oplevede det folkelige røre omkring vor første grundlovs tilblivelse, han var med i treårskrigen og han oplevede det bitre nederlag i 1864. Siden var han med i provisorietidens politiske kampe, og han skabte en god og typisk provinsavis. Snart er han med, hvor danmarkshistorien skabes, og snart er han blandt de vigtigste rollehavende på lokalhistoriens scene. Sine indtryk og meninger gav han udtryk for i avisen. Hans liv var soldatens og journalistens liv. Denne livsgerning var knyttet til provinsen, og dette er vel årsagen til, at den ikke før er søgt skildret. Det prøver jeg nu på, og jeg tilegner det beskedne værk mindet om Claudius Madsen — journalisten, som forsvarede sine meninger ikke alene i avisen, men også i to krige. For han var en journalist med meninger, og med sine meningers mod.

Den danmarkshistoriske baggrund for Claudius Madsens liv og levned er kun antydet. Den må man søge andet sted, og det samme gælder den lokalhistoriske baggrund, om hvilken jeg har skrevet i min bog »I Tranlygternes Skær«.

Bogens kilder er samtlige årgange af Middelfart Avis fra 1857 til 1898, desuden breve og andre arkivalier fra Det byhistoriske arkiv i Middelfart. Jeg takker Middelfart folkebibliotek for hjælp ved fremskaffelse af øvrig litteratur om Claudius Madsens tid, og min tak gælder også arkivar V. Tønnesen, der også til dette arbejde har ydet mig uvurderlig hjælp og opmuntring.

Men forudsætningen for bogens offentliggørelse er naturligvis, at forlagsboghandler C. H. Andersen, Nordisk Litteratur Forlag, påny har villet påtage sig den økonomiske risiko, så også denne bog kan udkomme uden støtte fra anden side.

 

                                                                                                                                      Å. P.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.