Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oberst EMIL MADSEN's Livserindringer" ved H. L. Møller, 1923

Augustin Julius Christian Emil Madsen (1830-1919) var født i København som søn af en passkriver. Han fik en militær uddannelse og endte som oberst og chef for 2. artilleriregiment. Samtidig dyrkede han sin interesse for historie og skrev en del artikler.

I 1923 påtog H. L. Møller sig at bearbejde og udgive Emil Madsens selvbiografi. Titlen indgår i RAO's bogsamling.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.