Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Skudsmaalsbog for ANDERS MADSEN af Fousing i Hveisel Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt"

Anders Madsen var født 27. marts 1858 i Fousing i Hvejsel sogn ved Vejle som søn af en gårdmand. I 1880 kan han findes i folketællingen i Jelling som seminarieelev og har nu taget efternavnet Hauge efter sin mors slægt. 

I "Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder - Jubilæumsskrift 1814-1914" er han omtalt i 3. bind, side 152-53:

ANDERS MADSEN HAUGE

 

Lærer og Kirkesanger i Voldtofte ved Flemløse, er født den 27. Marts 1858 i Fovsing, Hvejsel Sogn i Vejle Amt, hvor hans Fader ejede en Gaard. — I 1880 dimitteredes han fra Jelling Seminarium, var derpaa Hjælpelærer i Orte og Andenlærer i Kjerte, hvor han var medvirkende ved Stiftelsen af Sognets Sparekasse og var dennes Regnskabsfører, til han 1887 forflyttedes til Enelærerembedet i Kaslund, hvorefter han i 16 Aar var Sparekassens Revisor. I Kaslund oprettede han saavel en Læseforening som en Foredragsforening og var Formand for og Leder af dem begge, indtil han 1. Januar 1904 blev ansat som Lærer og Kirkesanger i Voldtofte.

Fra 1906 til 1909 har Lærer Hauge været Formand for D. L. F.s 38. og 39. Kreds, er Medstifter af Fyens Stifts Lærer-Enkekasse og Bestyrelsesmedlem for samme. Siden 1. April 1904 har han været Bogholder og Kasserer for Flemløse Sogns Sparekasse og genoprettede i 1905 »Flemløse Sogns Bibliotek«, som gennem Aarene var gaaet til Grunde, og er endnu dets Formand og Bibliotekar: i 1908 stiftede han Flemløse Sogns Foredragsforening, hvis Leder og Formand han fremdeles er. I over 25 Aar har han holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom. — Den 17. Maj 1888 viedes han til Kornelia Marie Vaaben, Datter af Lærer Vaaben, Ellinge, Fyen.

I folketællingen 1930 ses han i Skydebjerg sogn på Vestfyn, hvor han er nævnt som forhv. lærer og på pension. 

I RAO's bogsamling (bogsamlingen på Rigsarkivet i Odense) er Anders Madsens skudsmålsbog bevaret. Der er kun indført fødsel, dåb og konfirmation. Jeg har scannet den lille bog til en PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.