Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "EDVARD LEMBCKE : En Levnedsskildring" af Ludvig Schrøder, 1903

Christian Ludvig Edvard Lembcke (1815-1897) kom til verden i København som søn af en auktionsholder. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 5 år senere cand. theol. Han var lærer ved flere forskellige latinskoler, men er mest kendt for sine digterigske evner. En af hans mange sange er "Vort Modersmaal er dejligt". 

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder.

Schrøders biografi over Lembcke blev i 1903 optaget i "Højskolebladet". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.