Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Lægen AXEL FREDERIK LASSEN's Anke over tre Fyenske Embedsmænd", 1827

Axel Frederik Lassen (1789-1883) var født i præstegården i Kværndrup sogn på Sydfyn som søn af sognepræsten. Han studerede medicin på universitetet i Kiel, men p.g.a. Napoleonskrigen måtte han stoppe og gik aldrig den afsluttende eksamen. Han ses efterfølgende som bataljonskirurg og som "klog mand" på Vestfyn kaldet "Den hvide Doktor", idet han rejste rundt på en hvid hest. Det fortælles om ham, at han brugte mange af sine indtægter på køb af oldtidssager. Hvis patienterne ikke kunne betale i rede penge, tog han imod nogle af deres oldtidsfund. Hans meget omfattende samling overdrog han som 82-årig til "Nordisk Museum" i Odense.

Ikke alle var tilfredse med "Den hvide Doktor". I sær blev han forfulgt og anklaget af:

Tre fyenske Embedsmænd, de Herrer, Stiftsphysicus, CandidatusMedicinæ Guldbrand, Distriktschirurgus, Krigsraad Baumann, og Herredsfogden, Cancellieraad Gundorph

I 1827 så Lassen sig nødsaget til at udgive et forsvarsskrift med mange tilhørende bilag med vidneudsagn m.v.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

Gustav Ludvig Baden støttede op omkring Axel Frederik Lassen og fik i 1828 udgivet en bog om sit syn på sagen. Du kan læse mere her.