Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fra Fredensborg til Athen : Fragment af en Kvindes Liv [CHRISTIANE LÜTH]" v. J. Clausen m.fl., 1926

Christiane Frederike Fischer (1817-1900) kom til verden på Valdemarslund i Gurre på Nordsjælland som datter af en forstråd. Hun blev gift med en hofpræst i Athen A. H. F.  Lüth og kendes for sine dagbogsoptegnelser om sit liv ved det græske hof.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1926 fik de udgivet bind nr. XLVIII: "Fra Fredensborg til Athen : Fragment af en Kvindes Liv". 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.