Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "KRISTEN LARSEN. Medlem af den grundlovgivne Rigsdag. Et Tidsbillede" af F. Linderberg, 1915

Den fulde titel er: "KRISTEN LARSEN. Medlem af den grundlovgivne Rigsdag. Et Tidsbillede" af Fernando Linderberg.

Kristen Larsen var født på Flægkærgaard i Dalby på Hindsholm og levede 1804-1875.

Artiklen er trykt i "Aarbøger for Odense og Assens Amter" 1915. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1952 er der i "Fynske Årbøger" optaget en selvbiografisk artikel: "Et Par Mindeblade af mit Levnedsløb i korte Træk efter mine Børns Opfordring af deres Fader Kristen Larsen, Gaardmand i Dalby" ved Hans Ellekilde. Den kan downloades via dette link.