Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Brandstifteren LANGHOFF" af A. Jensen, 1907

Johann Friedrich Didrich Langhoff (1710-1792) kom til verden i Rendsburg som søn af en møller. Efter forældrenes tidlige død kom han i huset hos en moster i Haderslev. 12 år gammel kom han i lære som snedker og senere dukker han op i Odense som tjener hos en oberst. Herefter lod han sig hverve som rytter ved det holstenske regiment, som i mange år lå i garnison i Assens. I 1792 blev han dømt til døden for brandstiftelse.

Anders Jensen (1837-1911) var født i Saltofte, Kærum sogn på Vestfyn som søn af en gårdmand. Fra 1858-1906 ses han som lærer ved Snave skole og kirkesanger ved Dreslette kirke.

I 1907 fik Anders Jensen udgivet sin lille bog om Langhoff og dennes ugerning. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.