Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Om Kvaksalverie. I Anl. af A. F. LASSEN's Anke over Fyenske Embedsmænd" af G. L. Baden, 1828

Axel Frederik Lassen (1789-1883) var født i præstegården i Kværndrup sogn på Sydfyn som søn af sognepræsten. Han studerede medicin på universitetet i Kiel, men p.g.a. Napoleonskrigen måtte han stoppe og gik aldrig den afsluttende eksamen. Han ses efterfølgende som bataljonskirurg og som "klog mand" på Vestfyn kaldet "Den hvide Doktor", idet han rejste rundt på en hvid hest. Det fortælles om ham, at han brugte mange af sine indtægter på køb af oldtidssager. Hvis patienterne ikke kunne betale i rede penge, tog han imod nogle af deres oldtidsfund. Hans meget omfattende samling overdrog han som 82-årig til "Nordisk Museum" i Odense.

Gustav Ludvig Baden (1764-1840) kom til verden i Altona som søn af en rektor. Han blev student som 16-årig og cand. jur. 4 år senere. Hurtigt gjorde han karriere inden for offentlig forvaltning og bestred mange embeder i forskellige landsdele. I 1820, da han var birkedommer og birkeskriver i Hørsholm, blev han suspenderet på grund af kassemangel. Han måtte flygte, men modtog alligevel en fængselsdom. Sideløbende med sine offentlige stillinger dyrkede han sin historiske interesse og fik udgivet mange bøger.

I 1828 fik Baden udgivet sit forsvarsskrift til Lassen: "Om Kvaksalverie og Embedsexaminer. I Anledning af Læge Hr. A. F. LASSEN's Anke over Fyenske Embedsmænd". "Den hvide Doktor" var blevet beskyldt for kvaksalveri, og Baden argumenterede for, at "Den hvide Doktor" ikke var en uvidende kvaksalver, men en anerkendt og dygtig læge, der blot manglede eksamenspapirer. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.