Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Til Minde om ALBERT LETH [1822-1884]" af G. L. Wad m.fl., 1884

Albert Emil Leth (1822-1884) kom til verden i Lyngby som søn af en distriktslæge. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog som 24-årig teologisk attestats. Året efter tiltrådte han en adjunktstilling på Herlufsholm. Han blev kendt som en meget afholdt lærer, der fra 1858 fik titel af overlærer.

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Som 18-årig dimitteredes han fra Herlufsholm med 1. karakter. 3 år senere blev han cand. phil. og efter yderligere 4 år cand. polit. I 1893 blev han leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og kendes for et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie.

Ved Albert Leths jordefærd udkom en lille bog med en biografi over afdøde, skrevet af G. L. Wad og 2 ligprædikener af henholdsvis V. Munck i Herlufsholm kirke og A. Reinau ved graven.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link