Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Sandfærdig Fremstilling af ANNE CATRINE ELISABETH LUND's Skiæbne og Tilstand" af J. Dall, 1817

Anne Catrine Elisabeth Lund døde 21.2.1814 i Hans Jensens Stræde i Odense som 82-årig jomfru ifølge kirkebogen.

Johannes Dall (1757-1830) kom til verden i Dalbyneder ved Randers som søn af en sognepræst. Han ses som fuldmægtig ved stiftamtmand Buchwald på Fyn og senere kasserer ved Kanalen ved Odense, og fra 1810-1827 todkasserer i Hjerting. Han er nævnt som forfatter af småskrifter og artikler til dagblade.

I 1817 fik Dall udgivet sit skrift om frøken Lund med den fulde titel: "Sandfærdig Fremstilling af den i Odense, i Aaret 1814, udi sit 85de Aar ved Døden afgangne Pensionistinde Anne Catrine Elisabeth Lunds Skiæbne og Tilstand, i hendes sidste Leveaar. Den Afdødes fraværende Familie og Arvinger til Efterretning anmeldt ved hendes Huusvært Toldkasserer J. Dall. Motto: Fornøden Sandhed er ingen Mand for broget."

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.