Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "C. N. LORENZEN : Træk af hans Liv og Talerne ved hans Jordefærd" 1905

Bogen indledes med:

Efterfølgende Blade skulde være et lille Minde om Fader for dem, der holdt af ham. Det første Stykke, af Friskolelærer Jørgen Nielsen, har været trykt i Bladet »Dansk Ungdom« og det andet, af Valgmenighedspræst Karl Povlsen, i »Vort Samfund«.

 

         Aadum Præstegaard, den 25de Oktober 1905.

 

                                                                                                                 H. J. Lorenzen.

Claus Nicolai Lorenzen (1835-1905) kom til verden i Løgumkloster som søn af en boelsmand og gæstgiver. Som 21-årig blev han student fra Flensborg og 7 år senere cand. theol. Herefter ses han som kapellan i Gislev, sognepræst i Ryslinge og fra 1885 og til sin død sognepræst i Nr. Lyndelse. Han skrev flere artikler og afhandlinger til blade og tidsskrifter. 

Jørgen Nielsen (1858-1944) var født i Søllinge på Midtfyn som søn af en gårdmand. Fra 1889 til 1927 ses han som lærer og leder af friskolen i Nr. Lyndelse.

Carl Christian Ludvig Povlsen (1851-1918) var født i Randers som søn af en skolelærer. Som 18-årig blev han student fra Randers og 8 år senere cand. theol. Efter nogle år som hjælpepræst i Randers blev han i 1883 Vilh. Birkedals medhjælper i Ryslinge Valgmenighed og afløste Birkedal 2 år senere. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link