Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En gemytlig nybagt Vise [v. apoteker ERNST GUSTAV LOTZE's 25-års jubilæum]" af J. C. Dreyer, 1878

Ernst Gustav Lotze (1825-1893) kom til verden i København som søn af en farmaceut. Han gik i faderens fodspor og blev som 22-årig farmaceutisk kandidat. Fra 1853 og til sin død drev han Løveapoteket i Odense. Han var meget initiativrig og prægede byens udvikling både som erhvervsmand og medlem af Odense Byråd gennem 29 år.

Jørgen Christian Dreyer (1832-1897) var født på Gøl i Limfjorden. Han fik en juridisk uddannelse og ses fra 1862 som ejer af Fyens Stiftstidende og Fyens Stiftsbogtrykkeri.

Ved apoteker Lotzes 25-års jubilæum skrev Dreyer: "En gemytlig nybagt Vise, hvori man i klare Ord for hver Tvivler vil bevise, hvordan han blev stor".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link