Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "OLE PETER HOLM LARSEN, om det gudelige Livsrøre hos det danske Folk..." af Ludvig Schrøder, 1875

Oluf Peter Holm Larsen (1802-1873) kom til verden i Hunderup ved Odense som søn af en branddirektør. Han kom i tjeneste på St. Skræppenborg i Brylle sogn syd for Odense, blev gift med datteren på gården, som han overtog. Familien var påvirket fra Christiansfeld, og Peter Larsen, der fik tilnavnet Skræppenborg blev en flittig prædikant på Fyn. Senere blev han grebet af Grundtvigs tanker. I 1841 erhvervede han Donsgård ved Kolding og fortsatte sit virke som prædikant - nu også kendt som Peter Larsen Dons. I sin samtid blev han anset for at være den kirkelige vækkelses mest fremtrædende lægprædikant.

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Som erklæret grundtvigianer skrev han en del biografier om grundtvigianske foregangsmænd, bl.a. Peter Larsen, som han fik udgivet to titler om. Den første i 1875 "Ole Peter Holm Larsen, en historisk Fortælling om det gudelige Livsrøre hos det menige danske Folk i dette Aarhundrede", og i 1902 fulgte "Peter Larsens Liv og Gerning : Skildret i Anledning af  Hundredaarsdagen for hans Fødsel".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

Bogen fra 1902 kan downloades via dette link.