Jakob Christian Lindberg Knudsen (1858-1917) var født i Rødding som søn af en højskolelærer. Som 23-årig cand. theol. blev han lærer på Askov Højskole, og 9 år senere tiltrådte han som valgmenighedspræst i Mellerup ved Randers. Efter offentlig kritik af en skilsmisse og efterfølgende ægteskab med en 19 år yngre, følte han sig nødsaget til at tage sin afsked i 1897, Han helligede sig herefter sit forfatterskab af romaner og fortællinger. Han er også kendt for at have skrevet nogle salmer, bl.a. Se nu stiger solen af havets skød.

Holger Christian Begtrup (1859-1937) kom til verden i præstegården i Birkerød som søn af sognepræsten. Allerede som 17-årig blev han student fra Metropolitanskolen, og 4 år senere bestod han den teologiske embedseksamen. Efter en periode som huslærer på Fyn blev han i 1882 lærer på Askov Højskole. I 1895 grundlagde han Frederiksborg Højskole. Han er kendt for et omfattende forfatterskab, der kredsede om Grundtvig og højskoleforhold. 

I 1917 fik Begtrup udgivet sin bog om Jakob Knudsen. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.