Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Uddrag af et 150aarigt Haandskrift [af HANS VILHELM KAALUND 1708-1767]" v.John M. Møller,1909

Den fulde titel er: "Uddrag af et 150aarigt Haandskrift om den jydske Hede".

Hans Vilhelm Jensen Kaalund (1708-1767) var sognepræst for Vorbasse og Grene 1743-1745. Ifølge Wiberg: Dømt fra Embedet 28/7 45 som udlagt (til Barnefader) af Anna Clara Tønnesdtr. i Lintrup; levede siden i Kbh. af Tiggervers; † 28/6 67. Efter Sagnet skal han have opfundet en særegen Industrigreen, nemlig ved sine poetiske Petitioner at have sat Folk i 2 fulde Aar i Contribution til sin Kones Begravelse.

Artiklen er i 1909 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.