Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Taler ved Kammerherreinde ADELHAJD MARIE KAAS' f. Hedemann's Jordefærd 1885" af E. Langhoff

Adelheid Marie Hedemann (1839-1884) kom til verden på "Møllegaard" i Longelse sogn på Langeland som datter af proprietær Christopher Adolph Hedemann og Cecilie Pauline Rosenørn. I 1860 ægtede hun Gebhard Valentin Kaas.

Carl Christian Emil Langhoff (1818-1891) var født i Odense som søn af en tømrermester. Han blev student allerede som 16-årig og 5 år senere cand. theol. Han ses som præst ved flere menigheder, inden han i 1970 blev kaldet til Bøstrup på Langeland. Fra 1873 var han provst for Langeland. Han forestod kammerherreindens jordefærd, der foregik 3.1.1885 fra Bøstrup kirke. Hans taler er udkommet som en lille bog, der indgår i RAO's bogsamling.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.