Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Til Minde om Konferentsraadinde: FRO MATHILDE LOUISE KOCH født Friis" af H. Lützhöft, 1905

Fro Mathilde Louise Friis (1819-1905) kom til verden på Gedsergård som datter af godsejeren. Hun blev i 1853 viet til den senere Odense-borgmester Johan Georg Christopher Frederiksen Koch (1827-1914).

Hans Henrik Holten Lützhöft (1857-1943) var født i Lendemark Præstegård i Bylderup Sogn som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor, blev student fra Roskilde som 17-årig og cand. theol. 6 år senere. Han var i en periode stiftsprovst i Odense. 

Lützhöft forestod de kirkelige handlinger ved Fro Kochs begravelse. Der blev udgivet et skrift: "Til Minde om Konferentsraadinde: Fro Mathilde Louise Koch født Friis. Ved hendes Jordefærd fra St. Knuds Kirke Fredag den 24de Marts 1905".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.