Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ANDREAS FREDERIK KRIEGER's Dagbøger 1848-1880" af Elise Koppel m.fl., 1920-43

Jeg citerer fra Wikipedia: Andreas Frederik Krieger (født 4. oktober 1817 i Kolbjørnsvik, Norge død 27. september 1893 i København) var en dansk jurist, nationalliberal politiker, – indenrigsminister 1856 – 1858, justitsminister 1870 – 1872 og finansminister 1872 – 1874. Han tog juridisk embedseksamen som 20-årig, og var professor i jura ved Københavns Universitet fra 1845 – 1855. I 1848 blev han valgt til medlem af Den grundlovgivende rigsforsamling af Køgekredsen og var med i grundlovsudvalget af 1848. Gennemførte som finansminister den møntlov, der 1875 gav enhederne kroner og øre. Han sad i Landstinget fra 1863-1890 og var formand i 1866. Krieger var modstander af J. B. S. Estrups provisoriske love. I 1887 betegnede han regeringens finanslov som grundlovsstridig. Han var medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1848-55. Efter at Johanne Luise Heiberg i 1860 var blevet enke, blev det den ugifte Krieger, som på mange måder udfyldte den plads, som var blevet tom efter Heiberg. A. F. Kriegers Vej i Rosenvænget på Østerbro i København er opkaldt efter ham. Han boede i en villa på denne vej i gåafstand til fru Heibergs villa. Han blev 1857 Kommandør og 1873 Storkors af Dannebrogordenen.

Kriegers dagbøger er scannet af Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Første Bind : 1. Januar 1848 - November 1858

Andet Bind : 15. November 1858 - 2. December 1863

Tredie Bind : 3. December 1863 - 31. Juli 1866

Fierde Bind : 1. August 1866 - 12. Juni 1870

Femte Bind: 13. Juni 1870 - 21. Juni 1874

Sjette Bind : 23. Juni 1874 - 31. Marts 1878

Syvende Bind : 1. April 1878 - 24 Juni 1880

Ottende Bind : 1. Del : Oplysninger, Oversigter og registre

Ottende Bind : 2. Del : Oplysninger, Oversigter og registre