Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "A. F. KRIEGER som Jurist" af Troels G. Jørgensen, 1923

Jeg citerer fra Wikipedia: Andreas Frederik Krieger (født 4. oktober 1817 i Kolbjørnsvik, Norge død 27. september 1893 i København) var en dansk jurist, nationalliberal politiker, – indenrigsminister 1856 – 1858, justitsminister 1870 – 1872 og finansminister 1872 – 1874. Han tog juridisk embedseksamen som 20-årig, og var professor i jura ved Københavns Universitet fra 1845 – 1855. I 1848 blev han valgt til medlem af Den grundlovgivende rigsforsamling af Køgekredsen og var med i grundlovsudvalget af 1848. Gennemførte som finansminister den møntlov, der 1875 gav enhederne kroner og øre. Han sad i Landstinget fra 1863-1890 og var formand i 1866. Krieger var modstander af J. B. S. Estrups provisoriske love. I 1887 betegnede han regeringens finanslov som grundlovsstridig. Han var medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1848-55. Efter at Johanne Luise Heiberg i 1860 var blevet enke, blev det den ugifte Krieger, som på mange måder udfyldte den plads, som var blevet tom efter Heiberg. A. F. Kriegers Vej i Rosenvænget på Østerbro i København er opkaldt efter ham. Han boede i en villa på denne vej i gåafstand til fru Heibergs villa. Han blev 1857 Kommandør og 1873 Storkors af Dannebrogordenen.

Troels Georg Jørgensen (1874-1970) var født på Frederiksberg som søn af rigsarkivaren. Han blev cand. jur. som 23-årig, gjorde karriere inden for retsvæsen og endte som højesteretspræsident. Samtidig var han en produktiv forfatter med juridiske emner, men han skrev også nogle biografier. I 1923 fik han udgivet sin bog om Krieger som jurist.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.