Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Psalmedigteren Biskop THOMAS KINGO's Levnet" af E. Carstensen, 1881

Thomas Hansen Kingo (1634-1703) kom til verden i Slangerup som søn af en væver. Han voksede op i små kår og havde et godt hoved, så han som dreng kom i byens latinskole og senere Frederiksborg lærde Skole, hvorfra han dimitteredes til universitetet. Her tog han som 24-årig teologisk eksamen. Efter en periode som huslærer og kapellan blev han kaldet til sognepræst for Slangerup og Uvelse. I 1677 kaldtes han til biskop over Fyns Stift. I eftertiden er han mest kendt som en vore store salmedigtere.

Peter Vilhelm Edvard Carstensen (1813-1892) blev født i Garnisons sogn i Odense som søn af en oboist ved infanteriet i Fredericia. Han fik udgivet 2 sognebøger "Hjørlunde (Jørlunde) Sogns Historie" i 1878 og "Det i Frederiksberg Amt liggende Vigsø (Veksø) Sogns Historie" i 1884. I begge bøger er han nævnt som lærer i Skjenkelsø (Skenkelsø). Hans død er noteret i kirkebogen for Hellig Kors sogn i København.

I 1881 fik Carstensen udgivet sin lille bog om Kingo. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.