Elisabeth Maria Anna Baumann (1819-1881) var født i Polen som datter af en kortfabrikant. Fra 1838-45 var hun i Düsseldorf for at studere kunst. Et år senere mødte hun i Rom sin senere ægtemand billedhugger Jens Adolf Jerichau. De fik 9 børn sammen, men det forhindrede hende ikke i at udøve sin malerkunst eller foretage lange udlandsrejser. Som billedkunstner blev hun ikke vel modtaget af dansk kulturliv, men hun havde stor succes uden for landets grænser.

I 1874 fik hun udgivet sine: "Ungdomserindringer". Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades vi dette link.