Thomas Christian Jensen (1863-1946) var født i Hodde.

Artiklen er i 2005 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.