Ernst Jensen er født 1933 og blev skoleinspektør på Grønland.

Den fulde titel er: "Kodreng i Hunderup i 1940erne »...ude at tjene som 10-årig - hjemlængsel og hårdt arbejde«"

Artiklen er i 1998 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.