Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HANS CHR. JØRGENSEN's erindringer" ved Edvard Andersen, 1974

Hans Christian Jørgensen (1878-1951) kom til verden i Faaborg som søn af en isenkræmmer. 

Kristen Edvard Andersen (1916-2010) nævnes som redaktør og forfatter. I 1974 stillede han Hans Chr. Jørgensens erindringer til disposition for udgivelse af Faaborg byhistoriske arkiv. Erindringerne afsluttes med en omtale af "Agent Jørgen Ploug : Storkøbmand i Faaborg samt hans slægt 1737-1850". Bogen indledes med:

Hans Christian Jørgensen, hvis barndoms- og ungdomserindringer arkivet hermed udsender, var en opvakt Faaborg-dreng og han blev en god borger i sin by.

Han fødtes 1878 som søn af isenkræmmer Martin Jørgensen, hvis forretning han senere overtog og videreførte. Nuværende ejer af den gamle, men nu stærkt ombyggede og modernisere forretning er isenkræmmer Johs. Stampe, Vestergade.

H. C. Jørgensen kunne føre sine aner seks generationer tilbage, og mange af forfædrene øvede en stor og betydningsfuld gerning til gavn for Faaborg. Tre af forfædrene var således kirkeværger. Det var derfor ganske naturligt for H. C. Jørgensen at befatte sig med personal- og byhistorie. Han blev en meget kyndig og interesseret forsker, taler og skribent.

Han forfattede Faaborg Beværterforenings historie, og han udarbejdede en interessant afhandling om storkøbmanden Jørgen Ploug og indsamlede oplysninger om sparekassens repræsentanter og direktører i sparekassens første 100 år. Ligeledes skabte han et nyttigt register over skibe fra Faaborg og Faldsled, og han skrev artikler i Faaborg Avis om personer og borgerliv.

Der blev fra mange foreninger og selskaber kaldt på H. C. Jørgensens arbejdskraft og sindelag. Han blev direktør i Faaborg Spare og Laanekasse, formand for bryggeriet Sydfyn, kasserer i Det byhistoriske arkiv, kasserer i Faaborg-Fondet, bestyrelsesmedlem i Hjemstavnsmuseet og i mange foreninger var han et trofast og interesseret medlem, ligesom han var en meget værdsat frimurer med en høj grad.

Han var altså en begavet, hjælpsom og meget flittig mand, og han ønskede fremgang for Faaborg, men ikke for enhver pris.

Når vi i dag læser hans barndoms- og ungdomserindringer, fornemmer vi hyggen i den lille købstad ved fjorden, og vi forstår, at der den gang var et livsfrodigt miljø for mennesker, der havde sans for andre værdier end penge. Vi forstår, at han og mange andre fra disse år ønskede at værne om det gamle og sætte skik på det nye. Det er et arbejde, der aldrig slutter, men som altid vil være påkrævet.

H. C. Jørgnsen døde i 1951.

Hans søster, Erna Bichoff Jørgensen, har i mange år boet i Ohio, men har nu i en alder af 82 år ønsket at tilbringe sine alderdomsår i barndomsbyen. Hun har i »Klokketaarnet« fortalt om nogle af sine barndomsopievelser, og nu følger hendes broders. Mange lyse dage mellem medmennesker i det fagre Faaborg.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.