Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "A. D. JØRGENSEN og 1864" af Troels G. Jørgensen, 1964

Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897) kom til verden i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt.

Troels Georg Jørgensen (1874-1970) var født på Frederiksberg som søn af ovennævnte. Han blev cand. jur. som 23-årig, gjorde karriere inden for retsvæsen og endte som højesteretspræsident. Samtidig var han en produktiv forfatter med juridiske emner, men han skrev også en del biografier bl.a. i 1964 om sin far: "A. D. Jørgensen og 1864".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.