Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ANDERS og MARIE JØRGENSEN" af Tormod Jørgensen, 1938

Anders Jørgensen (1839-1915) var født på Flødstrup Mark ved Nyborg som søn af en husmand. Som ung kom han ud at tjene ved landbruget . Fra 1857-58 var han elev på Kolds højskole. 5 år senere tog han lærereksamen, og fra 1872-1912 ses han som forstander for Høng højskole. 

Mette Marie Lomholt (1850-1924) var født på Højen Mark ved Vejle som datter af en gårdejer. Hun blev i 1875 gift med Anders Jørgensen.

Tormod Jørgensen (1876-1947) kom til verden på Høng højskole som søn af Anders og Marie. Han blev student som 18-årig og cand. mag. i historie 7 år senere. I 1912 afløste han sin far som forstander på Høng højskole. Ved siden af denne gerning er han kendt som forfatter af nogle personalhistoriske værker. I 1938 fik han udgivet bogen om sine forældre: "Anders og Marie Jørgensen : Af Børnesagens, Folkehøjskolens og Husmandsbevægelsens Historie", som han indleder med: 

FORORD

 

1. marts 1939 er hundredårsdagen for Anders Jørgensens fødsel. Denne lille bog skulde minde derom ved i en mørk tid at fortælle — ikke mindst de unge — om to jævne, almindeligt udrustede mennesker, hvis liv blev ualmindelig lykkeligt. Selv opfattede de mere og mere, jo ældre de blev, dette som en velsignelse fra Gud og søgte efter evne at takke ham derfor i ord og gerning.

Det meste af, hvad der fortælles i de tre første kapitler, har tidligere været trykt i »Meddelelser fra Høng højskoles (og husmandsskoles) elevforening«, særlig i årgangene 1922 (»Anders Jørgensens erindringer«), 1924 (»Marie Jørgensen«), 1932 (»Gamle breve« om Svejtsrejsen) og 1934 (»Husmandsrejsernes første tiår«); dog er ikke så lidt nyt stof tilkommet. Derimod bringer de to sidste kapitler, når afsnittet om husmandsrejserne undtages (også her er dog nye oplysninger indføjet), hovedsagelig nyt stof, hentet fra breve, egne erindringer og venners meddelelser, aviser og bøger. Men da elevforeningens årsskrifter jo kun udsendtes til medlemmerne og ikke kom i boghandelen, kan stoffet som helhed betragtes som nyt for offentligheden.

De samvirkende danske husmandsforeninger og ovennævnte elevforening takkes herved for deres gode støtte til bogens udgivelse.

                                                                                                                            Forfatteren.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.