Georg Arthur Jensen (1866-1935) var født i Raadvad som søn af en gartner. Som 18-årig blev han udlært sølvsmed og fik senere en uddannelse som billedhugger på Det Kongelige Danske Kunstakademi. I 1904 åbnede han en sølvsmedie og 8 år senere den første Georg Jensen-butik i København.

Laurits Christian Nielsen (1871-1930) er mest kendt for sine digt- og novellesamlinger. I 1920 fik han udgivet sin "kunstnerbiografi" om Georg Jensen. 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne en udgave på dansk, fransk og engelsk. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.