Jacob Christian Jacobsen (1811-1887) kom til verden i København som søn af en brygger. Han blev selv brygger og overtog faderens bryggeri. På rejser i udlandet fik han inspiration til at brygge bayersk øl. Han opkaldte sit bryggeri i Valby efter sønnen Carl. I 14 år var han medlem af Københavns Borgerrepræsentation og i 2 kortere perioder valgt til Folketinget.

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

Den meget veludstyrede bog blev udgivet af Carlsbergfondet på hundredårsdagen for J. C. Jacobsens fødsel. C. Nyrop stod for udarbejdelsen af bogværket med den fulde titel: "MDCCCXI-MDCCCCXI J. C. Jacobsen : Et Mindeskrift med en Redegørelse for Carlsbergfondets almindelige videnskabelige Afdelings Virksomhed MDCCCLXXVI-MDCCCCX".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloade via dette link.