Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Præsten O. C. IPSEN : Indre og Ydre Missions Ven" af Louis Blauenfeldt, 1919

Ole Carl Ipsen (1831-1897) kom til verden i Rønne som søn af en toldbetjent. Som 18-årig blev han student og cand. theol. 6 år senere. Hans første præstekald var i 1862 i Hjerpsted i Sønderjylland. Her ragede han uklar med prøjserne og kom i 1867 til Nordby på Fanø. Via Hjerm og Øster Snede fik han det endelige kald i Assens. Han var tilknyttet Indre Mission og har fået udgivet en stor del bøger om religiøse emner.

Henrik Louis Blauenfeldt (1859-1928) var født i Kaalshave Præstegaard i Guldbjerg sogn på Nordfyn som søn af sognepræsten. Han gik i sin faders fodspor og ses som sognepræst i Tamdrup fra 1896. Han var også tilknyttet Indre Mission og står som forfatter af mange bøger om kirkelige emner. 

I 1919 fik Blauenfeldt udgivet sin bog om Ipsen. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.