Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) kom til verden i Torkilstrup sogn på Falster som søn af sognepræsten. Han påbegyndte jurastudie, men forlod det til fordel for litterære studier på Sorø Akademi. Han fik titel af lektor i dansk sprog og litteratur og blev ansat ved Sorø Akademi, hvor han senere blev direktør. I tiden på akademiet udgav Ingemann historiske romaner, der blev meget populære blandt en bred læserskare. Han er mest kendt for sine mange salmer, bl.a.: Nu titte til hinanden, I østen stiger solen op, Lysets engel går med glans, Julen har bragt velsignet bud og Dejlig er jorden.

I 1998 udkom: "B. S. Ingemann : Levnetsbog I-II og Tilbageblik paa mit Liv og min Forfatter-Periode fra 1811 til 1837". Jens Keld havde påtaget sig for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab at bearbejde og kommentere digterens manuskript. Bogen indledes med:

Selskabets forord

 

Hermed fremlægges en samlet udgave af B.S. Ingemanns bevarede erindringsskrivning. Hans første ganske korte udkast i den såkaldte Expectorationsbog er fra 1829, mens hans første noget mere udarbejdede selvbiografi er skrevet i 1837. Denne såkaldte Urlevnetsbog lagde Ingemann foreløbig tilside for i stedet at udarbejde det manuskript, han siden kaldte Tilbageblik paa mit Liv og min Forfatter-Periode (1837). Manuskriptet er, efter de indledende afsnit om barndommen, langt mere en analyse af forfatterskabet indtil 1837. Endelig indeholder udgaven Ingemanns sidste hovedværk, den kun delvis udarbejdede Levnetsbog I-II, skrevet i Ingemanns sidste leveår 1860-62. Ingemanns Levnetsbog er genremæssigt et korrektiv til H.C. Andersens og Oehlenschlågers erindringsskrivning, men først og fremmest kulminationen af Ingemanns bredspektrede forståelse af sig selv som digter og menneske.

Teksterne er trykt efter digterens manuskripter (Sorø Akademis bibliotek og Det kgl. Bibliotek) og forsynet med variantapparat og kommentar ved Jens Keld, som Selskabet takker for stort og uegennyttigt arbejde.

Udgivelsen er muliggjort ved en trykbevilling fra Statens humanistiske Forskningsråd; DSL takker ligeledes varmt herfor.

 

København, den 20.10.1997

Det danske Sprog- og Litteraturselskab

 

Erik Petersen, formand     Esben Albrectsen      Karsten Friis-Jensen

Ebba Hjorth     FL Lundgreen-Nielsen     Mette Winge     /Iver Kjær

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.