Christian Hansen (1782-1854) var født i København som søn af en urmager.

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab. I 1854 fik han udgivet: "Justitsraad Christian Hansen, Ridder af Dannebroge, Stiftsskriver og Forvalter ved Roeskilde Domkirke - En Nekrolog". 

Det Kongelige Bibliotek har scannet den lille bog. Jeg har efterbehandlet scanningen med Transkribus til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.