Anders Berthelsen Hansen (1845-1929) var født i Nordby.

Artiklen er i 2002 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.