Claus Rønlev

Slægtsforskning

Lån på bibliotek: "Erindringer af KJELD HANSEN" redigeret af Ketty Lykke Jensen, 2013

Bogen indledes med:

 

Alting har sin tid.

 

Forord:

 

Efter ønske fra min familie og andre interesserede vil jeg med denne bog berette om mine oplevelser fra min barndom og mit senere virke i samfundet. Og jeg håber, at den vil give en lille indsigt i forholdene, som de har været i min tid. Det har på mange måder været en indholdsrig og spændende tid.

Da jeg begyndte på bogen for flere år siden, kan der være forhold, som er ændret.

En tak til min familie, fordi de har bakket mig op i projektet.

Og så vil jeg iøvrigt meget gerne takke Ketty Lykke Jensen, som har ydet en stor indsats for at få bogen redigeret. Uden henes engagement og støtte var det ikke lykkedes at få erindringerne samlet og udgivet.

 

                                                                                                             Kjeld Hansen, juli 2013.

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.