Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Minder fra Biskop HERTZ's Tid. Efter hans Datters Optegn." v. kammerherreinde J. Stemann, 1906-14

Jens Michael Hertz (1766-1825) var biskop i Ribe 1819-1825. Ifølge Wiberg: Vandt almindelig Høiagtelse og Hengivenhed ved sin velgiørende Virksomhed og sin elskværdige Charakteer, sin Nidkjærhed og Retfærdighed i Forbindelse med Mildhed og Humanitet; han var en ualmindeligt duelig Forretningsmand, en erfaren Skolemand og en fortrinligt begavet Taler; ogsaa Digter („det befriede Jerusalem“); Portrait i Ribe Dk.; Monument p. Ribe Kgd.

Artiklen er  i 4 dele i 1906, 1907, 1910 og 1911-14 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:  

1906

1907

1910

1911-14 - 1

1911-14 - 2