Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "EJLER HØG. En undersøgelse over dansk adelig økon. i det 17. årh." af Helge Lund Hansen, 1969-70

Ejler Høg døde i 1660 som en forarmet slotsherre. Han var fra 1614 ejer af Dallund Slot på Nordfyn.

Den fulde titel er: "EJLER HØG : En undersøgelse over dansk adelig økonomi i det 17. århundrede". Den er fordelt på 2 artikler, der er trykt i "Fynske Årbøger" 1969 og 1970. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1969

1970