Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HOLBERG som Jurist og Embedsmand" af Kai Hammerich, [1935]

Kaj Frederik Hammerich (1877-1937) kom til verden i København som søn af en cand. polit. Han ses som by- og herredsfuldmægtig, dommer og retspræsident.

I 1935 fik han i Nordisk administrativt Tidsskrift optaget sin artikel om Holberg. Artiklen udkom som særtryk, der indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet hæftet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.