Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ved Cancelliraad SØREN HEMPEL's Kiste den 19. Januar 1844 i St. Knuds Kirke" af H. P. Svitzer, 1844

Søren Hempel (1775-1844) kom til verden i Faaborg som søn af en postmester og stadskirurg. Som 21-årig tog han teologisk embedseksamen og blev få år efter ejer af Fyens Stifts Adressekontor og Bogtrykkeri i Odense, der udgav Fyens Stiftstidende.

Hans Peter Svitzer (1798-1871) var født i præstegården i Øster Hæsinge på Sydfyn som søn af sognepræsten. Han gik i sin faders fodspor og blev selv præst. Efter at have beklædt embeder på Samsø og i Nykøbing Falster kom han hjem og overtog i 1838 Øster Hæsinge efter sin far. Fra 1841-1857 var han præst i St. Knuds Kirke i Odense og derefter i Vor Frue Kirke sammested. Wiberg citerer fra en nekrolog i Fyens Stiftstidende: „Som den Afdødes Liv har været rigt paa Omskiftelser, var der ikke mindre paa Sorger og Kors; men han bar dem, selv de tungeste, med en Gudhengivenhed, som gjorde et velgjørende Indtryk paa de Mange, som han kom i Berøring med. Den Afdøde var en begavet Leilighedstaler; derimod formaaede han ikke at samle nogen stor Menighed om sig. I al sin Gjerning var han tro, og der gik ogsaa derigjennem en human Aand, som dog stundom fik et Anstrøg af Svaghed“.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.