Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindeord over Cancelliraad ALEXANDER HEIDE ved hans Jordefærd den 9de Januar 1866"

Peder Alexander Cecilius Heide (1822-1866) var født i Hørsholm som søn af en fuldmægtig. Som 18-årig blev han privat dimitteret til Universitetet i København, og 7 år senere bestod han juridisk embedseksamen med førstekarakter. Han gjorde karriere  og virkede i mange år i Slesvig som birkedommer, ridefoged og herredsfoged. I 1864 var han borgmester i Haderslev, men måtte som dansk embedsmand vige. Han blev herefter byfoged og politimester i Odense samt skriver i Bjerge-Aasum herreder. 

Ved hans jordefærd fra Sct. Knuds Kirke i Odense blev udgivet en lille bog, der indledes med nekrologer i hhv. Fyens Stiftstidende og Fædrelandet. I kirken talte:

Anders Knudsen Damgaard (1808-1906), der kom til verden i Bostrup, Lyby sogn på Salling som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Anders Knudsen. Han blev student fra Viborg og cand. theol. som 26-årig. Herefter virkede han som sognepræst for flere forskellige menigheder i Jylland og var også i en periode folketingsmedlem, valgt i Ringkøbing. Fra 1858-1895 var han sognepræst ved Sct. Knuds Kirke og stiftsprovst for Fyns Stift. I seks år sad han i byrådet for Odense. Han fik udgivet flere bøger om kirkelige forhold og fik også optaget nogle få artikler i "Fyens Historie og Topographie".

I kirken talte også:

Erik Høier Møller (1818-1904), der var født i Skive som søn af en kapellan. Han blev student som 18-årig fra Viborg og cand. theol. 6 år senere. Efter en periode som personel kapellan hos sin far i Grinderslev blev han feltpræst og feltprovst i 3-års krigen. Senere ses han som garnisonspræst i Slesvig og sognepræst i Nordborg. I 1864 var han igen feltpræst og fra 1866 sognepræst i Kølstrup og Agedrup ved Odense. Senere blev han provst for Bjerge-Aasum herreder. Han fik udgivet en del erndringsbøger om sin tid som feltpræst.

Christian Daniel Møller (1816-1904), der var født i København som søn af en apoteker. Han blev kandidat som 23-årig og ses som sognepeæst i Frederikshavn samt Vonsbæk og Hopdrup i Sønderjylland indtil 1864, hvor han søgte væk fra Sønderjylland og blev sognepræst i Haarby på Vestfyn. Fra 1873-1894 var han pastor i Faxe på Sjælland. 

Ved graven talte:

Nicolaus Ludvig Helveg (1818-1883), der var født i Odense som søn af en amtskirurg. Han blev student som 17-årig og cand. theol. 5 år senere. I en periode var han huslærer på Margård ved Odense. Derefter opholdt han sig i en årrække i København,  hvor han var optaget af studier, litterært arbejde og kirkelig virksomhed. I 1857 blev han res. kapellan ved Skt. Knuds Kirke i Odense og præst ved Hospitalskirken (Gråbrødre Klosterkirke). Han var hele sit voksne liv stærkt påvirket af Grundtvig og formåede med sin forkyndelse af samle en meget stor menighed omkring Hospitalskirken. Ved hans død i 1883 blev menigheden splittet og Odense Valgmenighed dannet.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.